Centrum Kontaktów
Centrum Kontaktów – Aplikacja typu CRM wspomagająca zarządzanie kontaktami

Aplikacje CRM są dziś jednym z największych wezwań informatyki. Z badań prowadzonych przez firmę Gartner Group wynika, że rocznie, firma zatrudniająca ponad 1000 pracowników traci 10% swojej wiedzy, na wskutek złego zarządzania.


Te dane pokazują nam, jak wielką wagę należy przykładać do informacji gromadzonych w firmie i jaką ważną umiejętnością jest możliwość wykorzystania i przetwarzania tych danych.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

Centrum Kontaktów jest aplikacją typu CRM – Contact Relationship Management pracującej w środowisku Lotus Domino/Notes lub Lotus Domino/Przeglądarka Web.


Zgodnie z założeniami standardu aplikacji typu CRM, Centrum Kontaktów służy do rejestrowania i współ-dzie-le-nia wszelkich informacji związanych z kontaktami z klientami/kontrahentami firmy. Aplikacja umożliwia gromadzenie informacji o klientach oraz rejestrowanie wszystkich form kontaktów (przychodzących i wychodzących) dotyczących klientów.

REALIZOWANE FUNKCJE

Funkcjonalnie aplikacja podzielona jest na kilka modułów, których działanie jest następujące:

 1. klienci – moduł pozwalający na rejestrowanie danych adresowych, teleadrsowych, finansowych, o strukturze firmy oraz dowolnie skonfigurowanych ankiet o kliencie. Baza ta pozwala na przechowywanie informacji w postaci hierarchicznej (firma – oddziały – pracownicy). Dostęp do poszczególnych danych gromadzonych w opisie klienta jest ograniczony za pomocą mechanizmów bezpieczeństwa,
 2. kontakty – moduł pozwalający na gromadzenie, przechowywanie i porządkowanie informacji o wszelkich przychodzących / wychodzących kontaktach do / z firmy.
  • Kontakty mogą być następującego typu:
   • Email – listy wysyłane i przyjmowane drogą elektroniczną za pomocą poczty Lotus Notes,
   • Fax – dokumenty wysyłane za pomocą dedykowanego faksu pracującego pod kontrolą serwera Lotus Notes,
   • List – wszelkie pisma drukowane – może być wykorzystany Microsoft Word, jako narzędzie tworzenia tego typu dokumentów,
   • Rozmowa – rejestracja rozmów telefonicznych,
   • Spotkanie – rejestracja spotkań z klientem i możliwość organizacji czasu pracy,
   • Notatki – rejestracja innych rodzajów informacji,
  • baza kontaktów zintegrowana jest ze skrzynką pocztową, co pozwala na automatyczne lub ręczne załączanie korespondencji z poczty do bazy.
  • mamy także możliwością dołączania dokumentów również spoza środowiska Lotus Notes oraz opcją nadawania praw dostępu do redagowania i czytania kontaktu.
  • baza pozwala na śledzenie historii kontaktów wg następujących przekrojów:
   • wg osób prowadzących kontakt,
   • wg dat zawarcia kontaktów,
   • wg nazw firm,
   • wg określonych kategorii,
   • wg prowadzonych projektów lub kombinacji powyższych
  • powiadamianie współpracowników i przełożonych o stanach poszczególnych kontaktów oraz poczynionych działaniach
  • określanie celów oraz planowanie kolejnych kroków w kontaktach z możliwością wpisania w kalendarz własny i współpracowników,
  • możliwość integracji z centralami telefonicznymi Alcatel (wykorzystując moduł CTI) do automatycznej sygnalizacji osoby dzwoniącej.
 3. dokumenty – moduł pozwalający na przechowywanie w centralnym miejscu wszystkich dokumentów tworzonych w firmie za pomocą aplikacji biurowych (Word, Excel itd.). Dokumenty te mogą następnie być zabezpieczone wszystkimi poziomami dostępu znanymi w Lotus Notes, można więc sterować prawem ich odczytu i/lub widoczności. Baza ta pozwala zatem na zbudowanie archiwum dokumentów (wiedzy firmy) gromadzonej w tego typu dokumentach: ofertach, arkuszach kalkulacyjnych itd.
 4. korespondencja seryjna – moduł realizujący akcję wysyłki wszelkiego rodzaju dokumentów trzema metodami:
  • faksem,
  • email’em,
  • drukowaną,
  • Korespondencja seryjna jest prosta w obsłudze – bazuje na mechanizmie edytora tekstu Microsoft Word, a adresu pobierane są z bazy klientów.
  • Dla ułatwienia wysyłania korespondencji seryjnej zaprojektowany został specjalny kreator korespondencji, który prowadzi użytkownika krok po kroku,
 5. zadania – moduł pozwala na zlecanie zadań osobom pracującym z bazą CRM. Zadania takie mogą występować samodzielnie, bądź mogą być związane z firmą, bądź z kontaktem.
 6. wiedza – moduł stanowiący podstawę pracy „help line” lub „call center”. W bazie tej zarejestrować można wszystkie problemy, z jakimi borykają się klienci firmy oraz znane sposoby ich rozwiązania. Dokumenty takie można następnie powiązać z kontaktami, co pozwala na robienie statystyk typu „najczęstsze problemy”.
 7. raporty – moduł pozwalający na wykonywanie różnego rodzaju raportów dotyczących pracy systemu i danych w nich rejestrowanych oraz tworzenie graficznej prezentacji tych danych oraz możliwość dalszej ich obróbki za pomocą programu Microsoft Excel.

OPIS

Aplikacja ta gromadzi i przechowuje dane o wszystkich klientach / kontrahentach oraz ich reprezentantów w prosty sposób rozwijając bazę teleadresową. Pozwala rejestrować takie formy kontaktów jak: list, faks, e-mail, SMS, opis rozmowy telefonicznej lub spotkania służbowego oraz śledzić historię kontaktów z firmami. Za pomocą bazy aplikacji możliwe jest wysłanie z jej poziomu listu, faksu, e-mail'a, czy SMS bez korzystania z drukarek, urządzeń faksowych bądź skrzynek pocztowych. Aplikacja umożliwia dostosowanie form kontaktów takich jak list, faks, e-mail do standardu pism obowiązujących w firmie. Zarówno informacje o klientach jak i poczynione kontakty uporządkowane są wg różnorodnych przekrojów tak, aby dostęp do nich nie sprawiał trudności i nie zajmował wiele czasu. Aplikacja ułatwia pracę wielu pracownikom z jednym klientem udostępniając system powiadomień i planowania wspólnych przedsięwzięć (opcje: powiadomienie, kalendarz, projekt) oraz pracę wielu pracowników nad jednym projektem związanym z kilkoma klientami / kontrahentami. Aplikacja stanowi narzędzie do analizy przebiegu współpracy z klientem oraz formę kontroli pracy pracowników firmy.WYMAGANIA SYSTEMOWE I SPRZĘTOWE: zgodne z wymaganiami stawianymi Lotus Notes/Domino R5 i nowszym wersjom.

ZDJĘCIA EKRANÓW

Nasze Produkty
Centrum Dokumentów
Centrum Kontaktów
Centrum Projektów
Centrum Jakości
Centrum Farmaceutyczne
Serwer faksowy
Aplikacje wspomagające pracę firmy
Centrum HTML
Obieg faktur
Centrum Pomocy
Centrum Handlowe
Centrum Szkoleń
Centrum szkoleniowe


Emails
Fundacja24/7PolishStreetPolishStreetHOPE: Wrocław24Google Katalog stron A1A2A3A4A5B1B10B11B12B13B14B15B2B3B4B5B6B7B8B9C1C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C2C20C21C22C23C24C3C4C5C6C7C8C9D1D2D3D3D4D5D6D7D8E1E2G1G2G3G4G5H1H2H3I1I2I3J1J10J11J12J13J14J15J16J17J18J19J2J20J21J22J23J24J25J26J27J28J29J3J30J31J32J33J34J35J36J37J4J5J6J7J8J9K1K2K3K4K5K6K7K8L1L2Ł1M1M2M3M4M5M6N1N10N11N12N13N14N15N16N17N18N2N3N4N5N6N7N8N9O1O10O11O12O13O14O15O16O17O18O19O2O20O3O4O5O6O7O8O9P1P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P2P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P3P30P4P5P6P7P8P9R1R2R3R4R5S1S2S23S3S4S5S6S7S8S9Ś1Ś10Ś11Ś12Ś2Ś3Ś4Ś5Ś6Ś7Ś8Ś9T1T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T2T20T21T22T23T3T4T5T6T7T8T9U1U2U3U4U5W1W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W2W20W21W3W4W5W6W7W8W9Z1Z10Z11Z12Z13Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9 NT00000AAENT00000AB2NT00000AD2NT00000AFANT00000B02NT00000B0ENT00000B26NT00000B2ENT00000B52NT00000B82NT00000B8ENT00000B92NT00000BA6NT00000BB2NT00000BB6NT00000BC6NT00000BDANT00000BE2NT00000BEENT00000BF6NT00000BFENT00000C02NT00000C0ANT00000C12NT00000C1ANT00000C2ENT00000C42NT00000C5ANT00000C7ANT00000C82NT00000CA6NT00000CAENT00000CB2NT00000CB6NT00000CC6NT00000CCANT00000CDENT00000CEANT00000CF2NT00000D02NT00000D0ENT00000D36NT00000D4ENT00000D56NT00000D6ANT00000D7ENT00000D82NT00000D8ENT00000DAANT00000DD2NT00000DEENT00000E02NT00000E22NT00000E2ANT00000E42NT00000E62NT00000E72NT00000E86NT00000E9ENT00000EA2NT00000EB2NT00000EBENT00000ED6NT00000EEANT00000EF6NT00000EFENT00000F0ANT00000F1ENT00000F32NT00000F3ENT00000F56NT00000F6ANT00000F72NT00000F7ANT00000F86NT00000F8ANT00000F9ENT00000FA2NT00000FAANT00000FBENT00000FC2NT00000FDENT00000FF6NT00000FFANT00001012NT0000102ANT00001036NT00001046NT0000104ANT00001056NT0000107ANT00001092NT0000109ANT000010AENT000010B6NT000010D6NT000010F2NT000010FENT0000110ANT0000110ENT0000112ENT00001162NT0000116ANT00001186NT0000118ANT00001196NT000011B2NT000011D2NT000011DENT00001202NT0000120ANT0000120ENT0000121ANT00001246NT0000124ANT00001252NT00001266NT0000126ENT0000127ENT00001282NT0000128ANT000012A6NT000012C6NT000012DENT00001302NT0000133ENT00001362NT00001366NT00001392NT00001396NT0000139ANT000013A6NT000013DANT000013E2NT000013EENT000013FENT00001406NT0000140ENT00001436NT0000143ENT00001442NT00001462NT00001466NT00001472NT0000148ENT000014C2NT000014C6NT000014CENT000014D2NT00001502NT00001506NT0000150ENT00001516NT0000152ENT00001532NT0000153ENT0000154ENT00001552NT0000159ANT000015A6NT000015B2NT000015BANT000015C6NT000015CENT000015DENT000015E2NT0000160ENT00001612NT00001616NT0000161ANT0000161ENT00001622NT0000162ANT0000166ANT0000166ENT00001672NT0000167ANT0000167ENT00001682NT00001686NT0000168ANT0000168ENT00001692NT0000169ANT0000169ENT000016A2NT0000170ANT00001746NT0000174ENT00001756NT0000175ENT00001766NT0000176ANT00001772NT0000177ANT00001782NT0000178ANT00001792NT00001796NT0000179ANT0000179ENT000017A2NT000017A6NT000017AENT000017B6NT000017C2NT000017C6NT000017D2NT000017D6NT000017DANT000017DENT000017E2NT000017E6NT000017EENT000017F6NT000017FANT000017FENT00001802NT00001806NT0000180ANT0000180ENT00001812NT00001816NT0000181ANT0000181ENT00001826NT00001842NT00001846NT0000184ANT0000184ENT00001852NT0000185ANT0000185ENT00001862NT00001866NT00001876NT0000187ANT0000187ENT00001886NT0000188ANT00001892NT00001896NT0000189ANT0000189ENT000018A2NT000018A6NT000018AANT000018AENT000018B2NT000018BANT000018BENT000018C2NT000018C6NT000018CANT000018CENT000018D2NT000020CANT000020CENT000020D2NT000020D6NT000020DANT000020DENT000020E2NT000020E6NT000020EANT000020EENT000020F2NT000020F6NT000020FANT000020FENT00002102NT0000210ANT0000210ENT0000211ANT0000211ENT0000212ANT0000212ENT00002132NT00002136NT0000213ANT00002146NT00002152NT00002156NT0000215ANT0000215ENT00002166NT00002172NT00002176NT0000217ANT0000217ENT00002182NT00002186NT00002192NT0000219ENT000021A2NT000021A6NT000021AANT000021AENT000021B2NT000021BANT000021BENT000021C2NT000021C6NT000021CANT000021CENT000021D2NT000021D6NT000021DANT000021DENT000021E2NT000021E6NT000021EANT000021EENT000021F2NT000021F6NT000021FENT00002202NT00002206NT0000220ENT00002242NT00002246NT0000224ANT0000224ENT00002252NT00002256NT0000225ANT00002266NT0000226ANT0000226ENT00002272NT00002276NT0000227E NT000040C6NT000040F2NT000040FENT000041CENT00004272NT00004276NT000043F2NT00005272NT0000528ENT000054C6NT00005732NT000057BANT0000C942NT0000FF72NT000633FANT000EDA2ANT000EDACENT000EDAD2NT000EDAD6NT000EDADANT000EDAE2NT000EDAF2NT000EDAFANT000EE306NT000EE326NT000EE32ENT000EE34ENT000EE3C2NT000EE452NT000EE456NT000EE48ANT000EE4C6NT000EE4FENT000EE50ANT000EE51ENT000EE52ANT000EE52ENT000EE55ANT000EE57ANT000EE57E NT000084AANT0000B886NT0000CA12NT0000CC62NT0000D52ANT0000D99ANT0000DDA2NT0000DFAANT0000E20ANT0000E8EENT0000EEB6NT0000F92ANT000252BANT00091BB2NT001FBD5ENT0021699ANT0021947ENT0021F842NT00220B3ANT002238FENT00228BC6 NT00000E82NT00000F7ENT00000FA6NT00000FB2NT00000FC2NT00000FCENT000012E2NT00001302NT00001526NT000017A6NT00001AF6NT00001B0ENT00001B1ENT00001BCANT00001BFANT00001D42NT00001D9ANT00001EBENT00001EEENT00002212NT000023FANT00002426NT00002432NT000026A2NT000026BENT000031BANT000033A2NT000033A6NT000033BENT00003496NT0000378ANT00003CF6NT00003CFANT00003CFENT00003D4ENT00003DF2NT00003F9ENT000041F2NT000042DANT000045FANT000046EANT000046F2NT000047BANT0000489ENT0000498ANT00004A1ANT00004B6ENT00004C62NT00004D16NT00004D52NT00004E6ANT00004F9ANT00005112NT0000516ANT000051F6NT00005402NT0000565ANT0000577ANT000057EENT00005A9ENT00005CDANT000060AENT0000665ENT00006662NT00006666NT0000669ANT00006762NT0000703ENT00007056NT000071AENT000071DANT000074A2NT00007732NT0000798ENT00007C66NT00007C96NT00007DFENT00007E0ENT00008136NT000081E2NT000081EANT0000840ENT00008522NT0000869ENT000088C2NT00008A2ENT00008AC6NT00008B02NT00008B46NT00008C1ENT00008C92NT00008D26NT00008E1ENT00008E6ANT00008E9ENT00008ECENT00008F5ANT000090FENT00009162NT00009222NT00009266NT0000933ANT000093CENT0000CDBANT0000CDC6NT0016C4CANT00213A26NT00239AEENT0026AC2ANT002A6836NT002AF7C6NT002BADEA NT0003C44ANT0003C45ANT0003C45ENT0003C462NT0003C472NT0003C4BENT0003C4E6NT0003C4EENT0003C4F2NT0003C4F6NT0003C4FENT0003C50ANT0003C50ENT0003C51ENT0003C522NT0003C52ANT0003C6A2NT0003C6BANT0003C6C2NT0003C6CANT0003C6D2NT0003C6D6NT0003C846NT0003C84ENT0003C852NT0003C856NT0003C876NT0003C87ENT0003C88ANT0003C892NT0003C89ANT0003C8A2NT0003C9DANT0003CA7ENT0003CAC6NT0003CBF2NT0003CC3ANT0003D3F2NT0003DB12NT0003DBBENT0003E25ENT0005807ANT000580B6NT00058122NT00058142NT00058176NT0005819ENT000581AANT0005D9EANT00065F1ENT00065F26NT00065F3ENT00068876NT0006889ENT0006C552NT0006C592NT0006C596NT0006C59ANT0006C59ENT0006C5A2NT0006C5A6NT0006C5AANT0006C5AENT0006C5B2NT0006C5B6NT0006C64ENT0006C652NT0006C656NT0006C65ANT0006C65ENT0006C702NT0006C706NT0006C70ANT0006C70ENT0006C712NT0006C722NT0006C7FANT0006C7FENT0006C802NT0006C806NT0006C80ANT0006C80ENT0006C812NT0006C85ANT0006C85ENT0006C862NT0006C866NT0006C86ANT0006DF4ENT0006DF52NT0006DF56NT0006DF5ANT0006DF5ENT00071892NT00091C92NT0009334ENT0009606ENT0009AF32NT0010036ANT0011414ENT0011419ANT0011419ENT001141A2NT001141A6NT001141AANT001141AENT001141B2NT001141B6NT001141BANT001141BENT001141C2NT001141C6NT001141CANT001141CENT001141D2NT001141D6NT001141DANT001141DENT001141E2NT0011424ENT00114252NT00114256NT001144A6NT001144AANT001144AENT001144B2NT001144B6NT001144BA NT00000902NT00000906NT0000090ANT00000912NT00000916NT0000091ANT0000095ENT00000962NT00000966NT0000096ANT0000096ENT00000972NT00000976NT0000097ANT0000097ENT00000982NT00000986NT0000098ANT00000992NT000009E2NT000009E6NT000009EANT000009F2NT000009F6NT000009FANT000009FENT00000A02NT00000A7ENT00000ACENT00000B06NT00000B22NT00000B2ENT00000B42NT00000B52NT00000B72NT00000B86NT00000D76NT00000D82NT00000D96NT00000D9ANT00000D9ENT00000DA2NT00000DA6NT00000DAANT00000DAENT00000DB2NT00000DB6NT00000DBANT00000DBENT00000DC2NT00000DC6NT00000DCANT00000DCENT00000DD2NT00000DD6NT00000DDANT00000DDENT00000DE2NT00000DE6NT00000DEANT00000DEENT00000E22NT00000E26NT00000E2ANT00000E2ENT00000EEENT00000EF2NT00000EFANT00000F0ENT00000F32NT00000F7ENT00000F9ANT00000FFANT00000FFENT00001002NT0000101ANT0000103ENT00001092NT00001096